BENCHMARKING ÚDRŽBY

Nástroj pro zlepšení procesů spojených s údržbou zařízení.

Proces optimalizace indikátorů údržby

Benchmarking je velmi účinný nástroj pro zlepšení procesů spojených s údržbou zařízení. Představuje průběžné sledování postupů a jejich parametrů proti nejsilnějším konkurentům nebo vedoucím společnostem v oboru. Zaměřuje se na neustálé zlepšování jakéhokoli daného podnikatelského procesu tím, že využívá špičkové přístupy a zjišťuje, studuje a zavádí osvědčené postupy a poskytuje tak největší příležitost k získání strategické provozní a finanční výhody.

 • Systém řízení údržby

  Specializovaný modul softwaru MES Patriot je v tomto ohledu velkým pomocníkem, jak mít hospodaření v oblasti údržby pod kontrolou.

  Více informací

 • Sběr dat

  Uživatelé zadávají vstupní data pro výpočet 17 vybraných a nejdůležitějších technických, organizačních a ekonomických indikátorů výkonnosti údržby. Pro uživatele je zajištěn zabezpečený přístup a anonymita.

 • Vyhodnocení indikátorů

  Vypočtené indikátory výkonnosti údržby, z údajů poskytnutých respondenty a vloženými do systému benchmarkingu údržby, jsou porovnávány se stanovenými doporučenými hodnotami.

 • Optimalizace procesů

  Systém na základě poskytnutých dat určí pozici respondenta a nabídne postupy, vedoucí ke zlepšení procesů údržby. Doporučení vycházejí jak z číselného vyjádření hodnot indikátorů, tak z dobré praxe.

O projektu

Na projektu se podílí vývojářský tým společnosti NUMERICA, s.r.o. společně s předními odborníky z České zemědělské univerzity v Praze, Technické fakulty. Projekt podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TRIO II. výzva na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jako „Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0“, pod číslem Fv20286. Realizace projektu je naplánována na období 04/2017 – 06/2020.

graf

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás.

Zaškrtnutím dáváte souhlas se zpracováním vašeho jména, příjmení a e-mailové adresy pro zasílání obchodních nabídek po dobu max. 12 měsíců. Odhlásit se můžete kdykoliv posláním emailu se žádostí o smazání údajů na kontakt@numerica.cz.