Pozvánka na veletrh SPS IPC Drives 2018

Ve dnech 27. - 29. listopadu 2018 vás společnost dataPartner zve na mezinárodní veletrh SPS IPC 2018 pro inteligentní a digitální automatizaci v Norimberku. Navštivte nás v hale 6 stánek č. 125

SPS IPC Drives 2018

Hlavním tématem veletrhu SPS IPC Drives 2018 je opět Průmysl 4.0.

V době digitální transformace jsou obory IT a automatizace stále více propojeny, což má právě demonstrovat letošní norimberské výstaviště. Průmysl 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizaci výroby a změny na trhu práce, které s sebou přinese.

Vznikají „chytré továrny“, které využívají kyberneticko-fyzikální systémy. Ty přebírají opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. Produkty i stroje dostávají čipy, pomocí nichž je lze kontrolovat a obsluhovat přes internet, využívá se automatické hlášení problémů. Pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 dochází k úsporám času i financí a zvýšení flexibility firem.

Středem pozornosti návštěvníků norimberského výstaviště bude hala 6 věnovaná softwaru a průmyslovým informačním systémům

Pro volný vstup na veletrh se můžete registrovat zde.

 

08. 01. 2019